Panghunahuna mo dili ko man makita,
Ug dili ko man madungog sa imoha;
Imong mga tudlo sa akoa mahitungod sa leksyon sa kinabuhi,
Ako kining nakuha ug naga-agak kanako kanunay dinhi.

Kung tingali nakalimot man ako sa uban,
Kay kita nagadaku sa lagyo nga kapanahonan; 
Peru Pa kasagaran ako kining nahinumduman,
Ug kini nahasuwat na sa akong dughan.

Dili ko mahikalimtan,
Sa imong mga anak ang maayo mong pag-amuma;
Sa pag disiplina maayong tambag ang akong nadungan,
Sako, sagpa ug bunal wala kana sa imong kinaiya.

Kung wala ka Pa wala usab ako,
Ang babaye - nga babaye unsa ako karon;
Gitukod mo ang malig-ong pundasyon,
Ug wala'y makakuha niana diri kanako.

Nidako ako sa imong pagkamaayo,
Ug nalipay ako nga ang uban nabuhat ko;
Nan kining balak para nimu mahal kung Amahan,
Gikan sa imong anak nga mapasalamaton sa labihan.

Malipayong pagsaulog sa "Adlaw sa mga Amahan"!
>MisaeMich-18th,June2017<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *